O autorke

Lenka Žofajová vyštudovala žurnalistiku, v profesijnom živote bola novinárka, neskôr manažérka a konzultantka v oblasti komunikácie. V roku 2020 vydala knihu Sprievodca rodiča dnešného (Prvý rok), ktorej cieľom je uľahčiť budúcim a čerstvým mamám a otcom vstup do rodičovstva. Projekt rozšírila aj do online priestoru a v roku 2021 zrealizovala víkendovú online konferenciu o prvom roku s bábätkom s príspevkami od 15 slovenských expertiek. V roku 2022 nadviazala na prvú knihu a vydala pokračovanie o živote s dieťatkom od prvých do druhých narodenín. V roku 2024 vydala doplnené vydanie Prvého roka, ktoré inovatívnou formou sprostredkúva čitateľom a čitateľkám aj náučné videá a prednášky.
Hľadá dôveryhodné, moderné zdroje, spája expertov z mnohých oblastí, zhromažďuje, overuje a triedi informácie a spracúva ich tak, aby nezahltili, ale pomohli. Má tri deti.
Lenka Žofajová

Odborné garantky projektu

Svoju odbornosť a skúsenosti knižnému aj online projektu Rodič dnešný venovali tieto skvelé expertky.

MUDr. Zuzana Linkayová

Pediatrička

Mgr. Katarína Godarská

Psychologička, dula, poradkyňa pri dojčení a nosení

Mgr. Sylva Šmídová, Ph.D.

Nutričná terapeutka

Mgr. Katarína Barniaková

Psychologička

PhDr. Barbara Králiková

Logopédka

Ilustrácie

Autorkou nádherných ilustrácií, ktoré tomuto projektu vdýchli dušu a charakter, je Ivana Jakabovičová – lekárka, ktorá sa vo voľnom čase venuje umeniu a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Pomoc zo srdca, ktoré pomáha konkrétnym rodinám detí s autizmom a v hmotnej núdzi. Nájdete ju na Instagrame ako @ivajakab. Určite si kliknite aj na Facebook a Instagram Pomoc zo srdca, kde často zverejňujú výzvy na adresnú pomoc.