O autorke

Lenka Žofajová vyštudovala žurnalistiku, v profesnom živote bola novinárka, neskôr PR/eventová manažérka a konzultantka v oblasti komunikácie. V roku 2020 vydala knihu Sprievodca rodiča dnešného (Prvý rok), ktorej cieľom je uľahčiť budúcim a čerstvým mamám a otcom vstup do rodičovstva. Projekt sa rozhodla rozšíriť aj do online priestoru.

Hľadá dôveryhodné, moderné zdroje, spája expertky z mnohých oblastí, zhromažďuje, overuje a triedi informácie a spracúva ich tak, aby nezahltili, ale pomohli.

 

Lenka Žofajová

Odborné garantky projektu

Svoju odbornosť a skúsenosti knižnému aj online projektu Sprievodca rodiča dnešného (Prvý rok) venovali tieto skvelé expertky.

MUDr. Zuzana Linkayová

Pediatrička

Mgr. Katarína Godarská

Psychologička, dula, poradkyňa pri dojčení a nosení

Mgr. Sylva Šmídová, Ph.D.

Nutričná terapeutka

Ilustrácie

Autorkou nádherných ilustrácií, ktoré tomuto projektu vdýchli dušu a charakter, je Ivana Jakabovičová – lekárka, ktorá sa vo voľnom čase venuje umeniu a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Pomoc zo srdca, ktoré pomáha konkrétnym rodinám detí s autizmom a v hmotnej núdzi. Nájdete ju na Instagrame ako @ivajakab. Určite si kliknite aj na Facebook a Instagram Pomoc zo srdca, kde často zverejňujú výzvy na adresnú pomoc.